Game nổi bật

Tất cả >>

Danh sách game

Tất cả
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWSYZ
 
3D RPG
SLG
Mobile
RPG
Action
01/10/2015 Vua Hải Tặc
10h ngày 02/10: Ra mắt máy chủ S210 - Shirahoshi Với mong muốn tạo điều kiện để Thuyền Trưởng có những sân chơi hấp dẫn, Tổng Bộ Hải Quân tiếp...
28/09/2015 Vua Hải Tặc
Chuỗi hoạt động Tuần 1 tháng 10 1.        Trong thời gian HĐ, người chơi của server mới cũng được tham gia HĐ, thời gian HĐ không...
Vua Hải Tặc Thẻ tuần Siêu Giá trị 25/09